Legrand Việt Nam
Legrand Việt Nam
Legrand Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Mời bạn cùng tham khảo danh mục sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi:

DÒNG SẢN PHẨM AXOLUTE

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Aluminium HB4803XC

557.403

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Gold Satin HB4803OSN

1.171.400

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute gỗ Teak HA4803LTK

1.420.616

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Gold Polished HB4803OR

765.200

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Aluminium Brushed HA4803XC

557.403

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Anthracite HB4803XS

610.452

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Anthracite Brushed HA4803XS

557.403

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute White HB4803HD

750.513

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Silver HA4803SAN

619.783
656.195

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Glass Black Night HA4803VNN

1.208.878

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Glass Kristall HA4803VKA

1.208.878

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Bronze HA4803BR

547.029
1.208.878

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Monochrome Tech HA4803HC

576.207

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Monochrome White HA4803HD

750.513

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute Glass White HA4803VBB

1.370.867

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Axolute White Limoges HA4803BG

519.201

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Ổ cắm đôi 3 chấu Axolute HC4185

576.600

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Công tắc 2 chiều Axolute HS4003N

326.400

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Ổ cắm đôi 3 chấu Axolute HS4185

569.300

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Ổ cắm HDMI Axolute HS4284

1.008.700

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Khung đỡ Axolute 3M H4703

53.600

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Công tắc 1 chiều Axolute HC4001N

260.600

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Đế âm tường Axolute 3M 503E

10.979

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Công tắc 1 chiều Axolute HS4001N

246.500

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Công tắc 2 chiều Axolute HC4003N

306.800
Xem thêm

DÒNG SẢN PHẨM LIVING NOW

493.644
134.631
789.900

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now Sky KA4803DA

209.875

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now Pixel KA4803MW

330.336

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now White KA4803KW

134.631

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now Space KA4803NG

493.644

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now Aura KA4803DM

209.875

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now Gold KA4803ZW

493.644

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now Optic KA4803MM

330.336

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now Steel KA4803ZG

493.644

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now Oak KA4803LM

789.900

Công tắc, Ổ cắm Bticino

Mặt che Living Now Black KA4803KG

134.631
Xem thêm

DÒNG SẢN PHẨM ARTEOR

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 3M màu trắng 575160

58.104

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 2M kính đen 575213

529.599

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 2M màu trắng 575210

46.174

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 3M màu xám 571313

125.253

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 3M vàng đồng 576450

980.481

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 2M vàng đồng 576120

740.750

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 3M kính đen 575163

713.706

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 2M kính trắng 575214

529.599

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 2M màu xám 571312

70.591

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 3M kính trắng 575164

713.706

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 3M inox 575276

794.292

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 3M kính trắng 575274

850.086

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 3M inox 575166

817.924

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 2M inox 575216

661.912

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Mặt che Arteor 3M vàng đồng 576180

873.892
144.668

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc bình nóng lạnh Arteor 572549

455.057

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm đơn 3 chấu Arteor 572616

185.130

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Chiết áp quạt Arteor 572718

2.004.559

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Chiết áp quạt Arteor 572218

1.966.522
1.991.636
110.110

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc rèm Arteor 572702

391.883
717.231

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc rèm Arteor 572202

341.353

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc 2 chiều Arteor 572536

165.921

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc 1 chiều Arteor 572504

72.431

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm đa năng Arteor 572623

185.130

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm tivi Arteor 572671

201.138

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm đôi 3 chấu Arteor 572133

164.560

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc 1 chiều Arteor 572004

62.981

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc 2 chiều Arteor 572505

94.277

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc 2 chiều Arteor 572005

82.274

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm đa năng Arteor 572123

173.030
Xem thêm

DÒNG SẢN PHẨM GALION

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm đơn đa năng Galion 282434SP

717.231
226.347
237.700

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm đơn đa năng Galion 282434SP-C2

717.231
107.217
267.102
160.512
136.059
212.553
359.271
426.400
235.752

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm đơn đa năng Galion SP282434-C3

717.231
211.299
179.949
107.217
190.608
222.585
90.915
212.553
Xem thêm

DÒNG SẢN PHẨM MALLIA

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm đa năng Mallia 281120

1.258.300

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Ổ cắm đôi 3 chấu Mallia 281104

284.230

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc bình nóng lạnh Mallia 281062

389.240

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc đơn 1 chiều Mallia 281000

127.140

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc đôi 1 chiều Mallia 281002

156.760

Công tắc, Ổ cắm Legrand

Công tắc ba 1 chiều Mallia 281004

218.900
Xem thêm

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LEGRAND

181.121

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB 2P 25A 6kA curve C 419875

228.717

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB Legrand 2P C20 10kA 409203

529.500
108.916
104.076
98.828

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB Legrand 1P C25 6kA 407672

192.600

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB Legrand 2P C25 10kA 409204

553.000

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB 2P 32A 6kA curve C 419876

249.289
98.828
171.033

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB 1P 32A 6kA curve C 419843

118.998

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB Legrand 1P C50 6kA 407675

297.900
295.681

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB Legrand 1P C63 6kA 407676

292.700
207.744

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB Legrand 2P C16 10kA 409202

503.900

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB Legrand 2P C50 10kA 409207

723.400

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB 2P 50A 6kA curve C 419878

359.014

Thiết bị đóng cắt Legrand

MCB Legrand 1P C32 6kA 407673

196.500
Xem thêm

HỘP ÂM SÀN & PHỤ KIỆN

893.585
515.460
705.430
1.226.940
105.875
1.226.940
1.137.092
84.700
Xem thêm

TỦ ĐIỆN PRACTIBOX S LEGRAND

630.100
406.372
383.824
664.720
421.150
877.261
877.261
Xem thêm