Chính Sách Bảo Mật – Legrandviet.vn

1. Mục Đích

Chính sách bảo mật này được xây dựng để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng mọi thông tin được thu thập và sử dụng trong quá trình kinh doanh của chúng tôi đều tuân thủ theo các quy định về quyền riêng tư.

2. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ bạn bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và thông tin thanh toán. Các thông tin này có thể được thu thập khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ cửa hàng của chúng tôi hoặc gửi thông tin qua trang web của chúng tôi.

3. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Để xử lý đơn đặt hàng và giao hàng sản phẩm.
  • Để liên hệ với bạn liên quan đến đơn đặt hàng hoặc dịch vụ.
  • Để thông báo các khuyến mãi, ưu đãi hoặc thông tin liên quan đến sản phẩm.
  • Để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và nâng cao dịch vụ của chúng tôi.

4. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo rằng thông tin này không bị mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ.

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoài trường hợp cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng hoặc tuân theo quy định pháp luật.

6. Quyền Của Bạn

  • Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
  • Bạn có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bất cứ lúc nào.

7. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Email: sales@legrandviet.vn Hoặc Hotline: 0936.248.188 , 0967.969.125

8. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật này theo nhu cầu của chúng tôi hoặc để tuân theo các quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trên trang web của mình.